کارگاه کنترل عفونت

قابل توجه دانشجوبان محنرم

این کارگاه در مورخه 6 شهریور ساعت 11 در دانشکده پرستاری برگزار می‌گردد


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط