اطلاعیه همکار در بخش ویژه دانشجویان عرصه پرستاری

جهت اطلاع از زمان برنامه‌های همکار در بخش پرستاری از هر گروه یک نفر به عنوان نماینده با خانم رحیم نیا در اولین فرصت تماس بگیرند. 10/25


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط