قابل توجه کلیه دانشجویان عرصه پرستاری

در اسرع وقت ( نهایتا 10بهمن) جهت تکمیل فرم عرصه 2 به خانم مراتی مراجعه و تاییدیه را به آقای دکتر طباطبایی تحویل نمایید. در غیراینصورت اسم دانشجو از لیست کاراموزی حذف خواهد شد. 11/5


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط